Korpa
Ukupno: 0 rsd

Povraćaj robe


USLOVI REKLAMACIJA

 

 

Kupac ima pravo na reklamaciju ili povrat robe u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača("Službeni Glasnik RS",br. 88/2021)

Kupac je dužan da proveri ispravnost robe pri prijemu i da obavesti Prodavca o potencijalnim nedostacima ili oštećenjima u roku od 24 sata od prijema date robe. Kupac može da obavesti prodavca na sledeće načine:

 • e-mail-om na prodaja@autopatosnice24.rs
 • telefonom na +381-64/12-44-719
 • Nakon gore navedenog obaveštenja i prijema opravdane reklamacije na obrascu za reklamacije, Prodavac će odobriti vraćanje robe Kupcu e-mail-om, pismeno ili na faks sa instrukcijama za vraćanje robe.

  U slučaju nemogućnosti zamene proizvoda Prodavac će nadoknaditi Kupcu troškove povratne pošiljke putem City Express kurirske službe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči.

  U slučaju povrata robe koja nije naručena a stigla je greškom Prodavca, Kupac je dužan da vrati Prodavcu robu u neotvorenom i u originalnom stanju i pakovanju. U ovom slučaju Prodavac snosi troškove povrata. Nakon prijema pogrešno isporučene robe, Prodavac će o svom trošku isporučiti ispravno naručenu robu i podneti troškove isporuke. U slučaju da je roba otvorena, korišćena ili oštećena, vraćanje robe nije moguće.

  U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali. U ovom slučaju nije moguće reklamirati robu koja je otvorena, korišćena ili ostećena.

  U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora, ili povrat robe u roku od 14 dana od dana preuzimanja. Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora, račun, i potpisanu potvrdu o prijemu isporuke od City Express kurira putem e-mail-a na reklamacija na prodaja@autopatosnice24.rs kao i poštom na AUTO DOM DOO, Smederevski put 20i, 11050, Beograd.

  Nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac i kompletne nekorišćene i neoštećene proizvode i ambalaže, kao i račun na adresu AUTO DOM DOO, Smederevski put 20i, 11050, Beograd. Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. AUTO DOM DOO najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od prijema izjave o jednostranom raskidu i prijema proizvoda, Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,AUTO DOM D.O.O. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Za sve informacije kontaktirajte nas

01134120490641244719prodaja@autopatosnice24.rsSmederevski put 20 I, 11050 Beograd